در مورد دیدار کاترین اشتون با برخی فتنه گران در ایران

دشمن دشمن است  و هر چیز خاصیت خود را دارد و خاصیت دشمن دشمنی کردن است .

ما  باید حواسمان را جمع کنیم که با ساده لوحی  و خو شبینی بی مورد اجازه پیشروی به دشمن را ندهیم .

باید از این چیزها عبرت بگیریم.

امام علی علیه السلام

چه زیادند عبرتها و چه کمند عبرت پذیرها.

/ 0 نظر / 19 بازدید