برای دیدن خدا از زشتی ها فاصله بگیرید

خداوند زیباست .

کسی که عادت به دیدن زشتی ها دارد نمی تواند خدا را ببیند.

منظور از زشتی حیوانات زشت و خانه ی ساده و ... نیست.منظور زشتی های همین جسم ما و دیگران است.منظور اعمال زشت است. منظور انکار حق و دروغ و غیبت و مسخره کردن و بدحجابی و لباس تنگ و تحریک کننده و ... است.و منظور انسانهای زشت مثل کفار است.باید از اینها دوری گزینید.برخی با اینکه در مورد موضوع مورد نظرشان در اسلام مطالب زیادی وجود دارد کل عمرشان را بی دلیل صرف سخنان کسانی می کنند که چون کافرندبسیار زشتند.

کسی که با پوشیدن لباس تنگ و تحریک کننده دوستش را به دیدن زشتی عادت می دهد مانع این میشود که دوستش خدا را ببیند.(عزیزان اگر دوست اینگونه دارید اورا نصیحت کنید که دست از این کار بردارد.بیشتر گرفتاری جوانان به خاطر این است که کسی این چیزها را به آنان نمی گوید و آنها ندانسته گرفتار میشوند.و در عین گرفتاری فکر میکنند انسان خوبی هستند.)

و دیدن زیبایی ها می تواند مقدمه ای برای دیدن خدا باشد.

منظور از زیبایی گل و بلبل و خانه ی مجلل و ... نیست.

بلکه منظور اعمال زیباست.

/ 0 نظر / 20 بازدید