عالم بی عمل

یا أباذر یطلع قوم من أهل الجنة علی قوم من أهل النار فیقولون: ما أدخلکم النار و قد دخلنا الجنة لفضل تأدیبکم و تعلیمکم؟ فیقولون: إنا کنا نأمر بالخیر و لانفعله.

 

ای اباذر گروهی از اهل بهشت ، اساتید و آشنایان خود را در جهنم می بینند و با تعجب سوال می کنند که ما بواسطه تعلیم و تربیت شما به بهشت آمدیم پس چگونه است که خودتان به جهنم رفتید؟

 

و آن عالمان بی عمل و مربی یان بی تربیت پاسخ می دهند که ما دیگران را به کارهای خیر امر می کردیم اما خودمان به گفته ها و دانسته هایمان عمل نمی کردیم !

 

و چه بسیارند فرهنگسازان بی فرهنگ ! و واعظان بی عمل! که همچون طبل غازی ، میان تهی و بلند آوازند! دانشمندانی اند که چراغ دانش را بیرون خانه خود نصب کرده اند! راه دیگران را روشن می کنند اما خود ، در تاریکی و ظلمت بسر می برند! کوران مشعله دارند که از پرتو راهنماییهای آنان دیگران به مقصد می رسند ولی خودشان حرکتی نمی کنند و نصیبی نمی برند!

/ 0 نظر / 6 بازدید