آدم کم یاب

1-دینش دین مورد قبول خداست و پیامبران و امامان علیهم السلام و کسانی که برای دین زحمت کشیدند را قبول دارد

2-خشمش خشم خداست (یعنی فقط برای چیزهایی خشمیگین میشود  که خدا خشمیگین میشود)  و هنگام از دست رفتن یکی از دوستان خدا ناراحت میشود

3-خوشحالی اش خوشحالی خداست  و هنگام  مرگ یکی از دشمنان خدا خوشحال میشود 

4-کلامش کلام خداست

5-هدفش در دنیا کسب رضایت خداست(آیا ما یک کار برای خدا در این دنیا کرده ایم)

6-با دیدنش به یاد خدا می افتی (نه اینکه با دیدنش و ظاهرش به فکر گناه بیافتی)

7-نماز می خواند

8-دروغ نمی گوید

9-مرتکب به کار حرام نمی شود

10-واجبات را انجام می دهد

11-از دیدن اینکه دیگران مرتکب حرام میشوند ناراحت میشود و می گرید

12-اگر ببیند کسی دست از گناه برداشته خوشحال میشود و سجده شکر بجا می آورد

13-همیشه منتظر است کسانی که عشق اویند برای همیشه دست از حرام بردارند(نه اینکه جلوی او عابد شوند و در نبود او کافر)

14-لباس تنگ نمی پوشند و برای حجاب ارزش قائل است(مرد و زن فرقی ندارد هر دو باید رعایت کنند)

15-ریش نمی تراشند

16-به نامحرم نمی نگرند

17-دشمنی با علمای دین ندارند

18-به محض فهمیدن اینکه چیزی طبق نظر علمای دین حرام است آنرا ترک می کند به جای آنکه کار خود را توجیه کند و به دنبال دلیلی برای کوبیدن علمای دین باشد

19-از دشمنان خدا متنفر است

20-بی دلیل از دیگران عیب جویی نمی کند

21-اگر عیبش را به او بگویی به جای اینکه کینه ات را به دل بگیرد و به دنبال بهانه ای برای کوبیدنت باشد به فکر رفع عیب خود می افتد.

22-مودب است و به والدین و استاد احترام می گذارد

23-از دیدن بی احترامی به استاد ناراحت میشود

24-به همه چیز نمی خندد(مثلا مسخره کردن دیگران یا غیبت)

25-اسراف نمی کند

26-از کسانی که به سخنانش در مورد خدا توجه نمی کنند و او را از یاد خدا دور می کنند فاصله می گیرد

27-با کسانی دوست میشود که او را به خدا نزدیک می کند.

28-سخنی که بوی گناه می دهد نمی گوید(مثلا از بدحجاجی زنان تعریف نمی کند)

29-به ازدواج که سنت الهی است پای بند است

30-دوستی با او از آتش نجاتت می دهد و دشمنی با او اهل آتشت می کند

31-در پی ریختن آبرو ی کسی نیست و تهمت نمی زند و غیبت و شایعه پراکنی نمی کند

32-به دنبال حقیقت است نه اینکه به هر طریقی هر چه که در ذهن دارد را به دیگران بقبولاند.

33-کسی نیست که بخشی از حقیقت را نگوید  تا اینکه به هر طریقی هر چه که در ذهن دارد را به دیگران بقبولاند 

/ 0 نظر / 21 بازدید