حال خوب

یک منظور از حال خوب حالی است که بخاطر عملی که خدا از آن راضی است در انسان بوجود آمده باشد.

و فقط حالی خوب است که حاصل عملی باشد که  طبق انتظار خدا انجام شده باشد.

و خوشحالی حاصل از عملی که کل یا بخشی از آن عمل به چیزهایی که خدا ممنوع کرده مربوط میشود حال خوب نیست و فقط لذتی زودگذر است.

مثلا شخصی بدون اینکه مادرش راضی باشد به مکانی زیارتی که رفتن به آنجا مستحب است ،می رود و فکر می کند که حالش خوب شده در صورتی در واقع چون مادرش راضی نبود مرتکب گناه شده است.چون رفتن به آنجا مستحب است و اطاعت امر مادر واجب است و واجب مقدم بر مستحب است .

پس به دنبال این باشید که عملتان طبق انتظار خدا باشد و گول این خوشحالی ها را نخورید.

/ 0 نظر / 5 بازدید