هدف از خلقت عبادت است

هدف از خلقت عبادت است

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ الذاریات-56)

و  عبادت مثل پیمودن راهی است که موجب تکامل ماست و نتیجه اش رسیدن به خدا است.چون خدا بی نیاز است (الله الصمد) و نیازی به عبادت ما ندارد .

و فقط کسی که تمام ابعاد انسان را میشناسد میتواند این راه مشخص کند و آن خالق اوست که این راه را به اسم دین اسلام (تسلیم بودن) میشناسیم.

اصلا ما قرار است به قرب برسیم یعنی به خدا نزدیک شویم کسی که به اوامر خدا بی توجه است و به سخنان خدا گوش نمی دهد و خودش بدون توجه به خدا راهی برای زندگی انتخاب می کند با این بی توجهی به خدا چگونه می تواند برای رسیدن خدا زندگی کند و به خدا برسد.

خدا می گوید اینگونه باش آنکه می گوید من دوست دارم آنگونه باشم به خدا بی توجه است و به سخنانش گوش نمی دهد پس اعمال را با این نیت که خدا اینگونه دستور داده انجام دهید. پس از جمستان و علوم مادی و دیگران امکانات آنگونه که خدا دستور داده استفاده کنید چون همه ی اینها عاریتی است و آنها را بعد از مرگ از دست می دهید بهترین استفاده از آنها استفاده در جهت خداست .

خدا در دین نگفته احساس ، منطق و شعورت را بکار نبر بلکه گفته از نعمتهایی که به تو داده ام اینگونه استفاده کن که به من برسی.(اصلا احساس ، منطق و شعورت را خدا آفریده و او آنها را بهتر می شناسد.) که همه ی دستوراتش از علم بی نهایتش سرچشمه می گیرد که همه ی شرایط در همه ی عوالم را در نظر گرفته مثلا در همین دنیا دستورات به گونه ای است که عمل به آن طاقت فرسا نباشد و یا عمل به آن موجب ضرر به دیگر عبادت کنندگان نباشد. و اگر دلیل عقلی محض می خواهید همه ی عقلا قبول دارند که علم و عمل به اعمال صحیح نتیجه ای که دارد که هرچه باشد از عمل نکردن به آن و یا عمل به کارهای نادرست بهتر است و از طرفی صحیح ترین کار ها را عالم ترین موجود که همه چیز را می داند می تواند مشخص کند که عمل به آن نتیجه ای که دارد که هرچه باشد از عمل نکردن به آن یقینا بهتر است.

برخی خلط مبحث می کنند و میگویند کسی که به خدا رسیده دیگر نیازی به عبادت ندارند جواب آنها این است که ترک عبادت حرام است و قبلا در تقسیم بندی اعمال دین گفتم  که انجام حرام بسیار انسان را تیره می کند که بسیار او را از خدا دور می کند.

همانطور که نتیجه عبادت قرب است ، عمل  نکردن به دین هم  نتایج بدی هم در این دنیا و هم در آخرت دارد.مثلا عمل انسان او را به شکلی تبدیل میکند مثلا شهوت انسان را به خوک تبدیل میکند بی وفایی انسان را به گربه تبدیل میکند غیبت انسان را به لاشخور تبدیل میکند که به نظر نمی رسد برای کسی مطلوب باشد.

و روزه مثل سپری است که انسان را از شهوت نگه میدارد و تمام انجام اعمال دین  او را از مرحله حیوانی به آدم شدن میرساند.

اصولا یکی از دلایلی که دین (که قانون الهی است) باید وجود داشته باشد این است که انسان کامل شوند و به آدم شدن برسد.

ویکی دیگر از دلایلی که دین (که قانون الهی است) باید وجود داشته باشد این است که در این جنگل(دنیا) خوکها حکومت نکنند.

در مورد نیت اینرا هم بخوانید.

/ 0 نظر / 7 بازدید