نیت قبل از واجبات

 واجبات را باید با این نیت انجام دهید که "چون واجب است انجام می دهم" ، مثلا در جواب کسی که پرسید چرا نماز می خوانی بگویید چون نماز واجب است نماز می خوانم و اینکه می گویند عبادتهای ما موجب تکامل ما و قرب به خدا میشود منظور بیان نتیجه عبادت است .

که اولا این کار نشان می دهد که ما این چیزها را نمی دانستیم و خدا ما را هدایت کرد و دوما نشان می دهد مسلمانان بی دلیل و از روی هوی اینگونه عبادت نمی کنند و طبق دستور خدا اینگونه اعمال را انجام می دهند و سوما نشان دهنده ی تسلیم بودن مسلمان است که  در برابر چیزی که خدا طبق علم بی نهایتش گفته تسلیم است.(خدا می گوید اینگونه باش آنکه می گوید من دوست دارم آنگونه باشم به خدا بی توجه است و به سخنانش گوش نمی دهد.)

پس منظور از جمله "بر من واجب قربة الی الله " این است که چون فلان عمل را خدا واجب کرده انجامش می دهم که نتیجه اش قرب به خداست.

/ 1 نظر / 4 بازدید