علمای دین بهترند یا علمای علوم مادی

1-همه ی پیامبران خدا بر دین بیشتر تاکید داشته اند

2-علمای مادی فقط برای دنیای مردمند

3-دین دستوراتش هم برای راحتتر زیستن در این دنیاست و هم در آخرت

 و دین به علوم مادی جهت میدهد مثلا میگوید که از فیزیک برای کشتن انسانها استفاده نکن ممکن است بدیهی به نظر برسد ولی میبینیم که کفار این کار را می کنند و در بعضی موارد دیده شده از انسان به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده شده مثل آزمایشات هسته ای فرانسه بر سر مردم الجزایر

/ 0 نظر / 8 بازدید