یکی از احمقترین ها (افتخار کنندگان به عورت)

(لحن تندم برای کسانی است که این چیزها را میدانستند و بی توجهی می کردند)

عده ای به علم و دانش افتخار می کنند ، عده ای به قدرت ، عده ای به ثروت و ...

عده ای به قدری احمقند که به عورت خود افتخار می کنند.(اینرا قبلا هم گفتم و الان دوباره تکرار می کنم چون یکی از مشکلات مهم جامعه است)

آنها لباس هایی تنگ می پوشند که قسمت عورتش به رنگ دیگری است و با این کار آن قسمت را علامت دار می کنند که بهتر نمایان شود.و با لبخند رضایت از حجم عورتش ول می گردند.

فکر و ذکرشان عورتشان است. هنگام نشستن به افراد پشت سر خود می نگرند که بفهمند چه کسی به او می نگرد.هنگام ایستادن هم همینطور.هنگام راه رفتن هم همینطور.

اگر بخواهند به کسی ابراز علاقه کنند توجه آن شخص را به عورت خود جلب می کنند.

هنگامی که می خواهند شادی خود را نشان دهند میرقصند ، رقصی که فقط برای نشان دادن عورت است (ناگفته نماند طبق نظر امام به جز رقص زن و شوهر آنهم بدون گوش دادن به موسیقی ، رقصیدن حرام است(مرد با زن ، زن با زن ، مرد با مرد، مادر با پسر،مادر با دختر،پسرخاله با دختر خاله و ...) )

برخیشان شلوارشان را پایین تر  می کشند و زیر آن هم چیزی نمی پوشند که هنگام خم شدن یا نشستن روی صندلی بالای عورتشان مشخص باشد.

کدام شیطان انس این لباس ها را طراحی می کند و روانه بازار می کند.اصلا شیطان کارش شیطنت است شما چرا  این لباس ها را می خرید؟

بالاخره برای من مشخص نشد چگونه این افراد به این پستی و حماقت رسیده اند. احتمال دلایل زیر زیاد است:

1-به خاطر مال حرام(مثل قسمتی از مال فروشنده ی دروغگو یا کم فروش یا کسی که خمس مالش را می خورد)

2- به خاطر دوستان بد که با آن ظاهر بیشتر تحویلش می گیرند.

3-بی عرضگی والدین مثلا کسی که در خانه اش ماهواره موجود است و فرزندش از بچگی این چیزها را دیده و با این فرهنگ بزرگ شده.

بعضی از افراد به مرحله ی کر شدن هم رسیده اند و انگار عورتشان کرشان کرده و هر چه  پدرش مادرش و دیگران به او می گویند که این لباس را نپوش نمی شنوند.

عده ای می گویند ما دوست داریم آزاد باشیم و لباس تنگ که قسمت عورتش علامت دار است بپوشیم!

عجب!کسی که اسیر عورتش است دم از آزادی می زند.اگر اسیرش نیست آیا حاضر است تا آخر عمر از آن لباس ها نپوشد.

آنها که اینگونه اند  زشتی خود را نمایش می دهند.

سوره مبارکه الأعراف

پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از آن درخت [ممنوع] چشیدند زشتی هایشان (عورتشان) بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن برگ[هاى درختان] بهشت بر خود آغاز کردند ....(22)

اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورتهاى شما را پوشیده مى‏دارد و [براى شما] زینتى است و[لى] بهترین جامه [لباس] تقوا است این از نشانه‏هاى [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند (26)

(دقت کنید که در آیه لباسی که عورت را بپوشاند زینت نامیده شده)

 

اى فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند

تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند

در حقیقت او و قبیله‏اش شما را از جایی که آنها را نمى‏بینید می بینند(اما بدانید) ما شیاطین را دوستان کسانى قرار دادیم که ایمان نمى‏آورند(27)

سوره مبارکه طه

آنگاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و زشتی هایشان (عورتشان)  آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگهاى بهشت بر خود و [این گونه] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت (121)

و در نهایت خواهش این حقیر این است که پس از خواندن این مطلب اگر از این لباس ها استفاده می کنید همین الان آنرا  بسوزانید تا رها شوید. 

/ 1 نظر / 26 بازدید