نحسی ریختن آبرو

بعضی ها به بهانه ی اینکه می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم اشتباها آبروی شخص را می برند.

و برخی هم با غیبت یا تهمت آبروی مردم را می برند.

به خیال اینکه بعدا توبه می کنم .

اما نمی دانند نحسی این گناه بقدری زیاد است که ممکن است رابطه ی بین آنها را به کلی بهم بزند بطوری که تا آخر عمر به طرف هم نروند و نه شخص آبرو برنده به فکر عذرخواهی و توبه بیافتد اگر هم بیافتد رویش نشود که برود و نه آن شخص که آبرویش رفته در دل راضی شود که گوینده را ببخشد و کار به قیامت بیافتد.

استاد فاطمی نیا فرمود:( خدا چند گناه را سخت می‌بخشد:1- عمداً نماز نخواندن2- به ناحق آدم کشتن3- عقوق والدین

4- آبرو بردن

این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی‌شوند.)

/ 1 نظر / 4 بازدید