جبر یا اختیار

سنی ها معتقد به جبرند یعنی انسان اختیاری ندارد و هر اتفاقی که می افتد به خواست خداست.

و خدا خواسته که علی علیه السلام خانه نشین شود و عمر(علیه ما علیه) بر سر کار بیاید.

تمام پافشاری سنی ها بر جبر به خاطر توجیه کار عمر(هر چه شایسته اش است بر او باد) است.

دلیلی محکم برای اختیار

خدا حکیم است و حکیم کار بیهوده نمی کند اگر انسان هیچ اختیاری نداشت پس خدا بندگان را مجبور کرده که گناه کنند بعد آنها را به جهنم می برد و کاری بیهوده تر از این وجود ندارد یعنی خدا کار بیهوده انجام داده پس حکیم نیست که این تناقض است .

/ 0 نظر / 16 بازدید