اعتماد به نفس

یعنی به نفست اعتماد داشته باشد انسانها چند نفس دارند که یکی از آنها همین جسم ماست اعتماد به نفس یعنی انسان اعتماد داشته باشد که با این جسم و با استفاده درست از آن میتواند به هدفش برسد(به نظر خودم)

امام علی علیه السلام

«دوای تو، در توست در حالی که آن را نمی دانی و درد تو نیز از خود توست.

 در حالی که آن را نمی بینی. آیا پنداشته ای تو که(((( جرم کوچکی )))هستی، در حالی که در تو((( جهانی بزرگ)))، پیچیده است و تو آن کتاب نمایانی هستی که با حروف آن، نهانی ها پیدا می شود».

/ 0 نظر / 17 بازدید