درآمد حاصل از ریش تراشی و فروش طلا برای زینت مرد حرام است

چون ریش تراشی و فروش طلا برای زینت مرد حرام است پس درآمد حاصل از آن هم حرام است.

اگر تا به حال این حکم که نوشتم را نشنیده بودید فکر نکنید این حکم جدیدی است مشابه این حکم درآمد حاصل از فروش مشروبات الکلی است که اکثرا می دانند.

همه ی بازاریان وظیفه دارند قبل از شروع به کار احکام خرید و فروش و کسب را یاد بگیرند و اگر نروند و یاد نگیرند و فکر می کنند که در قیامت به خدا می گویند که  این احکام را بلد نبودم،

بدانند که این اعتراض ها قابل قبول نیست.

مگر روحانی کم است که نمی روند بپرسند.

الان در هر نقطه ای از جهان باشید می توانید با تلفن یا مراجعه به سایت مرجع تقلیدتان به این احکام دست یابید.

باید قبول کنید که اگر خودتان سواد حوزوی ندارید مجبورید در زمان غیبت دین را از مراجع تقلید یاد بگیرید.

اگر هم نمی خواهید یاد بگیرید مانند مثالی که زدم ممکن است ندانسته مال حرام وارد زندگی تان شود،

و ورود مال حرام در زندگی یعنی بدبختی هم در این دنیا و هم در آن دنیا.

/ 0 نظر / 19 بازدید