شیطان زیبایی

زیبایی جسم هم میتواند شیطان باشد.

دقت کرده اید که اکثر پسرانی که زیباترند سختر راضی می شوند که ریش بگذارند و سختر راضی میشوند که لباس تنگ و بدن نما نپوشند.

اکثر دختران زیبارو  هم رو همینگونه اند. آنهایی که رنگ موهایشان زیباتر است سختر راضی میشوند که به گونه ای موهایشان را بپوشانند که یک تارش نمایان نباشد.

دقت کرده اید که اکثر کسانی که رنگ چشمان متفاوت است هم همینگونه اند.

دقت کرده اید که بعضی از زیبارویان به قدری پست و بی ارزش هستند که همیشه فکرشان این است که چه کنند که همه به عورتش توجه کنند که به خیال خود با این کار دیگران به او بیشتر دل ببندند.

دنیا دار آزمایش است و زیبایی ها دنیا وسیله ی آزمایش است.زیبایی ابزار شیطان است برای گمراه کردن مردم است.این چنین زیبارویانی که گفتم مانند  شیطان اند. دستورات دین بطور کامل طرز لباس پوشیدن را شرح داده.این زیبارویان با عمل نکردن به این دستورات هم خودشان با جسم زیبایشان مانند شیطان زندگی می کنند و مردم را گمراه می کنند و هم ابزار کار شیطان میشوند ، به  این گونه که شیطان مردم را وسوسه می کند که به او بیشتر بنگرند و مانند او باشند. مثلا شیاطین انس برای تبلیغ لباس های زننده از این زیبارویان استفاده می کنند ، و یا در رقاص خانه ها از این زیبارویان استفاده می کنند و یا در جاهایی که شراب میخورند اگر ساقی زیبا باشد مشتریان آنجا بیشتر میشود.

داستان ابن سیرین را شنیده اید. خوشا به حالش.شیطان زیبارویان را بیشتر وسوسه می کند، خوشا به حال زیبارویانی که شیطان را ذلیل می کنند و به وسوسه اش گوش نمی دهند.

وای به زیبارویانی که شیطنت اینگونه دارند، کاش از میمون زشتتر میشدند ولی به این پستی اسارت جسم زیبا نمی افتادند.

و در نهایت راه توبه باز است و خدا توبه پذیر مهربان.

خداوند توبه‏کاران و پاکیزگان را دوست مى‏دارد( قسمت آخر سوره مبارکه بقره آیه 222)

شما دلتان نمی خواهد خدا شما را دوست بدارد به جای اینکه عده ای که چشمان به ... است شما را دوست بدارد.

اگر میخواهید مردم شما را دوست بدارد بدانید که هر خدا اورا دوست بدارد همه به او عشق میورزند.(حتی اگر در ظاهر با او دشمنی کنند و این دوست داشتن در ضمیر ناخود آگاه آنان است (البته همه دوست داشتن های اینگونه خدایی نیست). یعنی اینکه همه دوستش دارند ولی نمی دانند چرا)

سوره مبارکه نسا آیه 26

خداوند میخواهد (با این دستورها راههای سعادت) را برای شما آشکار سازد و به سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند و توبه شما را بپذیرد و خدا دانا و حکیم است.

باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آی    گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی

                   این درگه ما درگه نومیدی نیست    صد بار اگر توبه شکستی باز آی

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرتضی

سلام مطلبتون عالی بود اتفاقا ادمای زیبارو در همین موضوع نمایان شدن در انظار دارای ضعف اعتماد به نفس هستند میشناسم کسانی را که بدون آرایش بسیار زیباتر هستند تا اینکه ارایش کنند اما بدون ارایش اصلا نمی توانند در جامعه حاضر شوند چرا که شیطان بر انها القا میکند که زیبایی اینقدر مهم است که اگر نداشته باشی در جامعه به حسابت نمی اورند پس برو خودت را بزک کن

مرتضی

با اجازه من شما را لینک کردم