عشق به خدا

خدا برای تو هم هست عاشق او باش.

هر کاری را با نام او شروع کنید و هر کاری را با نام او به پایان برید.

همه کارتان برای او باشد.خوابتان خوراکتان راه رفتنتان نگاه کردنتان صحبت کردنتان گوش دادنتان لباس پوشیدنتان شغلتان همه چیزتان برای خدا باشد.

هر کس که عاشق خدا است را دوست بدارید و هر کس که دشمن خداست را دشمن بدارید.

عاشق خدا باشید و با گوش کردن به دستوراتش اثبات عشق کنید.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
Adrenalin

زیبا ترین عشق جهان.... آرزوی همیشگیمه [گل]