شاه دوستان بخوانند

شاه دوستان بخاطر اینکه در زمان رضا شاه راه آهن ساخته شد و یا در زمان محمد رضا شاه نیروگاه ساخته شد برای شاه و پسرش ارزش و احترام قائلند.

برای اینکه این افراد را متوجه اشتباهشان کنم فرعون را مثال می زنم.

در زمان فرعون هم اهرام مصر ساخته شد .

و یا طبق آیه ی قرآن در  زمان فرعون نهرهای آب ساخته می شد که برای زندگی بسیار مهم است.

آیا می توان به خاطر ساخته شدن نهرهای آب و یا اهرام مصر برای فرعون هم ارزش قائل شد و او را از مقربین درگاه به حساب آورد.

 

وجه اشتراک این دو شاه و فرعون در این است که هر سه دشمن خدایند.

هر که در جهت نابودی دین خدا قدم بردارد دشمن خداست.

اینکه آنها هدفشان نابودی دین خدا بود را مردم آن زمان تایید کرده اند و بخاطر همین هم قیام کردند.

نابودی دین خدا هدف ایندو شاه بود پس ایندو دشمن خدایند.

در اسلام دشمنی با دشمنان خدا از واجبات دین است پس اگر مسلمانید باید دشمن خدا را دشمن بدارید.

جایگاه دشمن خدا در آتش است و هر کس محبت دشمن خدا را در دلش داشته باشد دری از جهنم را به روی خود باز کرده است.

سوره مبارکه توبه

آیا نمی‌دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند، برای او آتش دوزخ است؛ جاودانه در آن می‌ماند؟  این، همان رسوایی بزرگ است(63)

سوره مبارکهفصلت

به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می‌برند، و صفوف پیشین را نگه می‌دارند (تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند)(19)

این آتش کیفر دشمنان خدا است، سرای جاویدشان در آن خواهد بود، کیفری است بخاطر اینکه آیات ما را انکار می‌کردند.(28)

سوره مبارکهمجادله

کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می‌کنند خوار و ذلیل شدند آن‌گونه که پیشینیان خوار و ذلیل شدند؛ ما آیات روشنی نازل کردیم، و برای کافران عذاب خوارکننده‌ای است(5)

کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می‌کنند، آنها در زُمره ذلیل‌ترین افرادند(20)

سوره مبارکهحشر

این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند؛ و هر کس با خدا دشمنی کند (باید بداند) که خدا مجازات شدیدی دارد(4)

سوره مبارکهمجادله

هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده، و آنها را در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است، جاودانه در آن می‌مانند؛ خدا از آنها خشنود است، و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آنها «حزب اللّه» اند؛ بدانید «حزب اللّه» پیروزان و رستگارانند.(22)

سوره مبارکه ممتحنه

ای کسانی که ایمان آورده‌اید  دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید  شما نسبت به آنان اظهار محبّت می‌کنید، در حالی که آنها به آنچه از حقّ برای شما آمده کافر شده‌اند و رسول اللّه و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید؛ (پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید ) شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می‌سازید از همه داناترم  و هر کس از شما چنین کاری کند، از راه راست گمراه شده است(1)

سوره مبارکه صف

ای کسانی که ایمان آورده‌اید  یاوران خدا باشید همان‌گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: «چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ » حواریون گفتند: «ما یاوران خدائیم» در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند؛ ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند(14)

 

آیاتی در مورد فرعون

سوره مبارکه هود

به سوی فرعون و اشراف و سرانِ [قومِ] او، ولی [آنان برای حفظ مقام و مال خود] از فرمان فرعون پیروی کردند، در حالی که فرمان فرعون راهنمای به سوی سعادت و خوشبختی نبود(11)

سوره مبارکه دخان

از فرعون که مردی متکبر و از اسرافکاران بود  (۳۱)

سوره مبارکه فجر

و فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود (10)

نازعات

به سوی فرعون برو که طغیان کرده است  (۱۷)

و به او بگو: «آیا می‌خواهی پاکیزه شوی؟  (۱۸)

و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی (و گناه نکنی)؟ » (۱۹)

سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد  (۲۰)

امّا او تکذیب و عصیان کرد  (۲۱)

سپس پشت کرد و پیوسته (برای محو آیین حق) تلاش نمود  (۲۲)

و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود، (۲۳)

و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم » (۲۴)

از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت  (۲۵)

در این عبرتی است برای کسی که (از خدا) بترسد  (۲۶)

سوره مبارکه بقره

و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت آزار می‌دادند: پسران شما را سر می‌بریدند؛ و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود.  (49)

یونس

موسی گفت: «پروردگارا  تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی (سرشار) در زندگی دنیا داده‌ای، پروردگارا  در نتیجه (بندگانت را) از راه تو گمراه می‌سازند  پروردگارا  اموالشان را نابود کن  و (بجرم گناهانشان،) دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه‌ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند » (۸۸)

قصص

فرعون در زمین برتری‌جویی کرد، و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از مفسدان بود  (۴)

فرعون گفت: «ای جمعیت اشراف  من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم. (امّا برای تحقیق بیشتر،) ای هامان، برایم آتشی بر گل بیفروز (و آجرهای محکم بساز)، و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم؛ هر چند من گمان می‌کنم او از دروغگویان است » (۳۸)

...که آنان قوم فاسقی هستند » (32)

زخرف

فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من  آیا حکومت مصر از آن من نیست، و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی‌بینید؟ (۵۱)

مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی‌تواند فصیح سخن بگوید برترم؟ (۵۲)

(اگر راست می‌گوید) چرا دستبندهای طلا به او داده نشده، یا اینکه چرا فرشتگان دوشادوش او نیامده‌اند (تا گفتارش را تأیید کنند)؟  (۵۳)

(فرعون) قوم خود را سبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند؛ آنان قومی فاسق بودند  (۵۴)

امّا هنگامی که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم. (۵۵)

و آنها را پیشگامان (در عذاب) و عبرتی برای دیگران قرار دادیم. (۵۶)

 

سرنوشت فرعون

اعراف

سرانجام از آنها انتقام گرفتیم، و آنان را در دریا غرق کردیم؛ زیرا آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند. (۱۳۶)

و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قومِ به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر ظلم و ستم)، واگذار کردیم؛ و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل، بخاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند، تحقّق یافت؛ و آنچه فرعون و فرعونیان (از کاخهای مجلّل) می‌ساختند، و آنچه از باغهای داربست‌دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم  (۱۳۷)

 شعرا

(سرانجام فرعونیان مغلوب شدند،) و ما آنها را از باغها و چشمه‌ها بیرون راندیم، (۵۷)

و از گنجها و قصرهای مجلّل  (۵۸)

(آری،) اینچنین کردیم  و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم  (۵۹)

یونس

(سرانجام) بنی اسرائیل را از دریا [= رود عظیم نیل‌] عبور دادیم؛ و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز، به دنبال آنها رفتند؛ هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی، جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، وجود ندارد؛ و من از مسلمین هستم » (۹۰)

(امّا به او خطاب شد:) الآن؟   در حالی که قبلاً عصیان کردی، و از مفسدان بودی  (۹۱)

ولی امروز، بدنت را (از آب) نجات می‌دهیم، تا عبرتی برای آیندگان باشی  و بسیاری از مردم، از آیات ما غافلند  (۹۲)

قصص

(سرانجام) فرعون و لشکریانش بدون حقّ در زمین استکبار کردند، و پنداشتند بسوی ما بازگردانده نمی‌شوند  (۳۹)

ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم؛ اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود  (۴۰)

و آنان [= فرعونیان‌] را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند؛ و روز رستاخیز یاری نخواهند شد  (۴۱)

و در این دنیا نیز لعنتی بدنبال آنان قرار دادیم؛ و روز قیامت از زشت‌رویانند  (۴۲)

 اگر کسی حق پذیر باشد و با تدبر قرآن بخواند به دشمنان خدا مثل رضا شاه و پسرش دل نمی بندد.

علاقه به رضا شاه و پسرش یا از روی ندانستن قرآن است و یا بخاطر این است آن شخص خودش هم دشمن خداست و دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
niloofar

سلام سلام دوباره اومدم ولی تو یه بارم نیومدی وب خیلی خوبی دارین هم وبتون هم قالبتون خییییلی قشنگه[گل][ماچ][دست][قلب][شوخی]

تتات

گوه خوردی! حیف شاه برای شما!!