به ضرر گوینده اش

سخنانی که به ضرر گوینده اش تمام میشود یا به کلی غلط است و یا اینکه درست است ولی چون درست بیان نشده ,شبهه ایجاد میکند و باید درست و بدون ربط دادن به چیزهای کم ارزش بیان شوند چیزهای کم ارزش مثل ربط دادن پیشرفت به آمریکا که مخالف وجود شیعه است و کمکی به پیشرفت شیعه نمی کند(خودتان بررسی کنید و ببینید که آمریکا در جهان اسلام تمرکزش را روی شیعیان گذاشته است)

اول سخنانتان را با کسی که نظر متفاوتی با شما دارد در میان بگذارید شاید شما را متوجه نکته ای کند که اصلا به آن توجه نکرده بودید یا شاید اطلاعات شما غلط باشد و خبر نداشته باشید و بعد سخنی از همه نظر درست را بیان کنید که این سخن انسان را جاودانه میکند .

اخلاق چند بخش دارد مثلا:1-اخلاق در رابطه با خدا2-در رابطه با خود3-در رابطه با دیگر انسانها4-در رابطه با طبیعت و حیوانات

درست سخن گفتن یکی از مهمترین مباحث اخلاقی است و باید به مسائلی مثل دروغ تهمت غیبت شایعه و... بسیار توجه شود و باید به این نکته توجه کرد که آدم خوش اخلاق کسی است که به همه ی بخش های اخلاق عمل میکند که یکی از مهمترین آنها درست سخن گفتن است.

/ 0 نظر / 7 بازدید