زندگی دینی

امام کاظم علیه السلام  می فرمایند:

«بکوشید تا اوقات زندگی خود را در چهار بخش تقسیم کنید»:

1. بخشی را به مناجات با خدا اختصاص دهید.

2. بخشی را برای تأمین نیازهای معیشتی خود ملحوظ دارید.

3. بخشی از آن را برای دیدار با دوستان مورد اعتماد که از سر خیرخواهی عیوب شما را می‏گویند اختصاص دهید.

4. و بخشی دیگر را برای بهره‏گیری از لذت‏های مباح مخصوص سازید؛ زیرا بهره‏گیری از لذایذ مباح، شما را برای انجام وظایف در سه بخش نخست آماده می‏سازد.

/ 0 نظر / 18 بازدید