بعضی از کسانی که در زمان ظهور با امام زمان علیه السلام مخالفند

1-کسانی که راحت طلبند

امام زمان علیه السلام در زمان جنگ ظهور می کند. تا ظالم  را سرکوب کند کسانی که راحت طلبند و نمی خواهند در این امر او را یاری کنند و حال جنگ ندارند با او مخالفت می کنند.

2-کسانی که برداشتشان از قرآن و اسلام با برداشت امام زمان علیه السلام متفاوت است

این افراد ممکن است راحت طلب نباشند ولی چون برداشتشان از اسلام با علم امام متفاوت است با او مخالفت می کنند (همانطور که بعد از پیروزی انقلاب عده ای با امام خمینی (رحمة الله علیه)  که برداشتشان متفاوت بود مخالفت می کردند.)

برای اینکه با سخنان امام زمان علیه السلام آشنا شوید سخنان و حدیثهای دیگر معصومین علیهم السلام را بخوانید.و دین را از مرجع تقلید اعلم یاد بگیرید چون آنها احادیث را بررسی می کنند و کار شما را راحت می کنند.

یک مثال در مورد این افراد می زنم. امام زمان علیه السلام  کسانی را که ظلمشان به حدی رسیده که طبق اسلام باید کشته شوند هرچه ناله کنند بازآنها را می کشد در اینجا بعضی که برداشتشان متفاوت است با او مخالفت می کنند که چرا به او رحم نمی کنی.حتی وقتی تعداد کشته ها زیاد می شود عده ای  می گویند او از آل علی علیه السلام نیست.

در روایتی آمده که امام زمان علیه السلام در زمان ظهور با کسانی مواجه می شود که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هم با آنها مواجه نشده بود.

زمان ظهور زمان سختی است خود را آماده کنید.آمادگی این نیست که هم ندبه بخوانید و هم گناه کنید.آماده کردن یعنی خود را برای عمل به اسلام آماده کنید .یعنی به اسلام عمل کنید تا آماده شوید.

/ 0 نظر / 29 بازدید