آیا انسان جایز الخطاست؟

عده ای می گو یند انسان جایز الخطاست!

چه کسی به انسان اجازه خطا داده است که آنها همچین حرفی می زنند.

اگر منظورشان این است که خدا اجازه داده پس چرا این همه  حلال و حرام در دین داریم پس چرا خدا جهنم را خلق کرده. اگر خدا اجازه خطا داده بود دیگر نیازی به خلق جهنم نبود.

این جملات و جملات مشابه آن مثل جوان باید جوانی کند همه  اش جملاتی است که گناه کاران برای توجیه کار خود بکار می برند و  بی اساس است و با همین توجیهات هر کاری دوست دارند می کنند و جامعه  را به رنگ جامعه گناهکاران در می آورند.

پس انسان  جایز الخطا نیست.

برخی انسان ها ممکن الخطا هستند یعنی ممکن است خطا کنند و برخی هم خطا کردن برایشان ارزش و همیشگی است چون فکر می کنند اینگونه با شخصیت ترند!

بهر حال هر چه  زودتر توبه کنید و  به این فکر که انسان جایز الخطاست یا جوانی کردن اشکالی ندارد  بگذار بعدا توبه می کنم نباشید چون معلوم نیست بعدی وجود داشته باشد.

و این شعر را روزی 1000 بار تکرار کنید و از رویش بنویسید تا از آن غافل نشوید:

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است

ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار

/ 1 نظر / 61 بازدید
atefe

.:: اَلسَّـ‗‗ـلامُ عَلَیـ‗‗ـکَ یـ‗‗ـا فـ‌‗‗ـاطِمـَ‗‗ـةَ الـ‗‗ـزَهـ‗‗ـرا .س. ::. جامه ی عیــــد ِ من امسال همیـــن است که هست دلــــم از ماتـــــم آن کوچــــه حزیـن است که هست من فقط مادریــَــم ... مادر مــــن فاطمـــــــــه است مــادرم بانوی نســوان ِ زمیــــــــــن است که هست عیـــد ِ امسال ِ من و فاطمیــــــــون گشتــــه عـــزا دل ِ ما غمــــــزده ی روضــه چنین است که هســت مادرم بستـــــری و جشن بگیـــرم ؟؟!! ... هیهات ! گل ِ من با گل ِ ریحانه (س) عجین است که هست بیت ِ زهراست یقیــــــــــن روضه ی آن کوچه و دَر آخر ِ نوکری ِ فاطمــــــــه ایـــــــن است که هست غـــــزل از مصــــرع ِ اول به لبـــــم آمـــــــده است جامه ی عید ِ من امسال همیـــــــن است که هست .:: نـ‗‗ـوروزتـ‗‗ـان سـ‗‗ـرشـ‌‗‗ـار از عطـ‗‗ـر ِ گـ‗‗ـل ِ یـ‗‗ـاس ::.