خدمت به آمریکا و دولت های زیر نظر او

کسانی که از ایران به آمریکا یا دیگر کشورهای حامی او می روند و هدفشان فقط خدمت به آنها است فقط عمرشان را در خدمت به کشور ظالم به هدر می دهند و آخرت خود را تباه می کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید