عزادار واقعی امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام بخاطر دین قیام کرد.یعنی ثابت کردند که برای دین هر کاری می کند.

ما هم برای اینکه نشان دهیم شیعه ی اوییم باید به همه ی دستورات دین عمل کنیم تا ثابت کنیم که برای دین هر کاری می کنیم .

دستورات دین را در این زمان باید  بوسیله ی مراجع تقلید یاد بگیریم.

یعنی هر چه آنها گفتند عمل کنیم.

یکی از این دستورات دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست.

یعنی باید طلبه ها که برای تبلیغ دین خدا عمرشان را گذاشته اند را دوست بداریم.

و کسانی را که مانع دین داری دیگران میشوند(حتی اگر کاری در این دنیا برای رفاه مردم کرده باشد) چون دشمن خدا هستند دشمن بداریم(البته اگر توبه کنند آنها به دوست خدا تبدیل میشوند) مثلا آنها که زنان را مجبور به کشف حجاب می کردند و نمی گذاشتند کسی عزای امام حسین علیه السلام برگزار کند دشمن بداریم (البته اگر بعضیشان توبه کنند آنها به دوست خدا تبدیل میشوند)  

پس کسی که عزاداری می کند و این چیزها را رعایت نمی کند عزاداریش اشکال دارد.

/ 0 نظر / 20 بازدید