امام را چگونه می شناسید

نام امامان علیهم السلام شما را به یاد چه شخصیتی می اندازد؟

آیا به یاد عکس امام علیه السلام که روی دیوار است می افتید؟

یا به یاد حرم آن بزرگواران افتید؟

یا به یا این می افتید که او امام چندم ماست؟

اما امام علیه السلام  کیست؟

"امام علیه السلام کسی است که اگر نباشد زمین اهلش را در خود فرو میبرد."

یعنی به خاطر وجود اوست که خدا به ما اذن وجود داده است.

اگر دغدغه امام شناسی دارید تا جاهل از دنیا نروید به دنبال معنی این جمله باشید.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید