پوشش بدن نما و عشق!

عده ای لباس تنگ بخصوص لباسهایی با طرحهایی در قسمت ران و باسن میپوشند به خیال اینکه میتوانند با انجام کاری که برجستگی های بدن را نمایان کند می توانند دیگران را عاشق خود کنند و کارهای دیگری هم میکنند مثلا به بهانه اینکه خم شوند کیف پولشان را می اندازند تا جلب توجه کنند.

 این طرز فکر بخاطر بیسوادی در دین است که اگر سواد دینی داشتند تفاوت عشق را با شهوت (که همان عشق حیوانی است) درک میکرند و دوست داشتنی هم که ایجاد میشود خیلی کوتاه است چون آن فرد  بخاطر عورتش به او توجه کرده است و  چقدر احمق است کسی که دوست دارد دیگران بخاطر عورتش( که در قرآن از زشتی از آن یاد شده(اعرف-22)) او را دوست بدارد.

این افراد با این کار دیگران را هم به این عمل تشویق میکنند و در این مورد خواسته یا نا خواسته با شیاطین همکاری میکنند. و هر کس با دیدن آنها مثل آنها شود گناه آن افراد هم به حساب آن فرد اول ریخته میشود.

کاش همه به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل می کردند.

سوره مبارکه اعراف

و به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، زشتی شان [= عورتشان‌] بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟!و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟(22)

ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد چه اینکه او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید؛ (امّا بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند(27)
 
سوره مبارکه طه
سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند(آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد.
 
/ 0 نظر / 6 بازدید