همسر خوب

همسر خوب کسی است که هم دیندار باشد یعنی به دستورات مجتهد در  رساله عمل کند و برای حرام و حلال دین ارزش قائل شود و مانند کسانی نباشد که با شنیدن نام مجتهد و حلال و حرام به قدری عصبانی میشوند که ...

و همچنین مقدمات زندگی را هم فراهم کرده باشد.

اگر کسی وضع مادیش خوب است ولی دیندار نیست یا زیاد دیندار نیست مثلا اوقات فراغتش را به دیدن و شنیدن رقص و موسیقی و ماهواره و امثالهم می گذراند همسر خوبی نیست مگر اینکه قبول کند که بعد از ازدواج دست از این چیزها بردارد که اگر برندارد امیدی نیست که این شخص بتواند فرزند صالحی که دیندار باشد تربیت کند.

همچنین زنان بد حجاب اگر قبول نکنند که بعد از ازدواج حجاب را رعایت کنند به درد ازدواج نمی خورند چون این گناه زن را برای شوهرش هم می نویسند زیرا شوهر وظیفه دارد جلوی زنش را بگیرد و همچنین این چون این زن بدحجاب است احتمال دارد دخترش را هم مثل خودش بدحجاب بار بیاورد.

/ 0 نظر / 18 بازدید