علت ظلم در جهان

مشکل جهان و علت ظلم در جهان این است  که بعضی از ریاضی دانان و فیزیکدانان و ...  به جای استفاده از علم برای سرکوب ظالم ،علم خود را در اختیار ظالمانی مثل آمریکا قرار داده اند یعنی مشکل جهان ، دانشمندانی است که خدمت کردن به ظالم در نظرشان کار بدی نیست و ظالم را با علم و دانششان قویتر می کنند.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید