بنده ی چه کسی هستید؟

اگر کسی به اوامر کس دیگری گوش دهد عبد یا بنده اوست.
کسی که به اوامر خدا گوش می دهد عبد خداست
و کسی که به اوامر شیاطین جن و انس
و اوامری از خودش(هوای نفسش) که مخالف اوامر خداست عمل می کند عبد شیطان و شیطان خودش است .
و کسی واقعا آزاد است که از شیاطین آزاد باشد و بندگی آنها را نکند.
برای اینکه بفهمید شما چه انسانی هستید یک لحظه فکر کنید(البته دلایلی که با آن خود را توجیه می کنید باید پایه و اساس داشته باشد) برای رضایت شیاطین جن و انس زندگی میکنید یا برای رضایت خدا
برای اینکه شیطان را بهتر بشناسید به آیه ی زیر توجه کنید
سوره حشر-آیه 16
کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت: «کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم)!» امّا هنگامی که کافر شد گفت: «من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم!»

/ 0 نظر / 4 بازدید