رفیق بد

شیاطین دو گونه اند :1- جن 2- انسان

مهمترین  شیطان از نوع انس ، رفیق بد است.

مضمون حدیثی از حضرت عیسی علیه السلام این است:

دوست واقعی کسی است که انسان را به یاد خدا بیاندازد.

یعنی کسانی که انسان را از یاد خدا دور می کنند رفیق نیستند. شیطان هم به کسی می گویند که انسان را از یاد خدا غافل کند.

مثلا ما باید برای این درس بخوانیم که به خدا نزدیکتر شویم.دوست بد نه تنها این را از یاد ما می برد بلکه ما را تشویق می کند که فقط برای شهرت و اینکه ناممان باقی بماند درس بخوانیم. و وقتی که هدف این باشد دیگر برای ما اینکه در خدمت کشور ظالم باشیم یا نباشیم فرقی ندارد.  

 

/ 0 نظر / 18 بازدید