درد

درد چیست؟

امام علی علیه اسلام فرمود بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید ولی نپرسیدند.

.

.

.

زندگی بعضی از ما

شبانه روز می گذرد و ما فرصت شناخت خدا را از دست می دهیم.

شبانه روز می گذرد و ما فرصت شناخت پیامبر و امامان علیم السلام  را از دست می دهیم.

شبانه روز می گذرد و ما فرصت شناخت دین خدا و درست کردن اعتقاداتمان و اعمالمان را از دست می دهیم.

شبانه روز می گذرد و ما اعتقاداتمان را درست نمی کنیم.

شبانه روز می گذرد و ما اعمالمان را درست نمی کنیم.

شبانه روز می گذرد و ما فرصت شناخت دوستان خدا و همراهی آنها را از دست می دهیم.

شبانه روز می گذرد و ما خود را نمی سازیم که دوستان خدا ما را بپذیرند.

شبانه روز می گذرد و ما فرصت شناخت دشمنان خدا را از دست می دهیم.

شبانه روز می گذرد بدون اینکه سلامی به پیامبر و آلش (علیهم سلام) داده باشیم.

فرصت خواندن قرآن را از دست می دهیم.

به ما فرصت نماز شب داده شده ولی می خوابیم.

فرصت نماز اول وقت صبح را از دست می دهیم.

نماز صبح را از دست می دهیم.

نافله نماز صبح را از دست می دهیم.

فرصت نماز اول وقت ظهر و عصر را از دست می دهیم.

نماز ظهر و عصر را از دست می دهیم.

نافله نماز ظهر و عصر را از دست می دهیم.

فرصت نماز اول وقت مغرب و عشا را از دست می دهیم.

نماز مغرب و عشا را از دست می دهیم.

نافله نماز مغرب و عشا را از دست می دهیم.

فرصت خواندن نماز به جماعت را از دست می دهیم.

عده ای عمرشان را برای امر به معروف و نهی از منکر ما می گذارند و ما بی توجه از کنار آنها می گذریم.

از محضر علمای امثال آیت الله بهجت (ره) استفاده نمی کنیم تا اینکه می میرند.

.

.

.

با خود کاری می کنیم که الان امام زمان علیه السلام زنده است ولی از او بی خبریم.

عمر خود را هدر می دهیم و در نهایت می میریم.

درد همین است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مرتضی

تا مگر یار شود لطف خدا ورنه ادم نبرد صرفه زشیطان رجیم