غرور ابلیس

در ابتدای خلقت آدم هم ابلیس رانده شد و هم آدم ولی آدم گفت :(خدایا ما به خودمان ظلم کردیم ...) و توبه کرد و برگشت ولی ابلیس به خاطر غرورش به خدا گفت خدایا تو مرا گمراه کردی و توبه نکرد الآن هم روز به روز تیره تر میشود

/ 0 نظر / 6 بازدید