سوال مهم

چگونه میتوان لحظه ای از یاد خدا غافل نبود یا باید چه مراحلی را طی کنیم که به مقامی برسیم که لحظه ای از یاد خدا غافل نباشیم و در همه حال عملمان خالصانه فقط برای خدا باشد

/ 0 نظر / 19 بازدید