روزی

روزی را در صبح پخش می کنند علم هم روزی است کسی که پلو میخواهد به او پلو میدهند و کسی که علم میخواهد به او علم میدهند

و در اسلام خوابیدن بعد از اذان صبح مکروه است

/ 0 نظر / 5 بازدید