از کربلا چه بیاموزیم(1)

غفلت عده ای زمینه به حکومت رسیدن معاویه (لعنت الله و اولیا و مقربین علیه) و سپس یزید (لعنت الله و اولیا و مقربین علیه) را فراهم کرد و کار را به جایی رسانید که عده ای آن مصیبت عظیم را بر امام زمان خود (سلام  الله و اولیا و مقربین علیه) وارد کردند.

ما باید چه کنیم؟

نباید غفلت کنیم و بگذاریم دوباره آن شرایط به وجود بیاید.

کل الیوم عاشورا کل الارض الکربلا

همه جا کربلا ست.در هر کربلایی امام حسین (علیه السلام) و دشمنانش هستند.باید آنها را بشناسیم تا مبادا هم گروه دشمن امام حسین (علیه السلام) شویم. 

/ 0 نظر / 24 بازدید