علمای مذهب تشیع و روحانیان

علمای شیعه در زمانهایی که حکومت در دست کسانی بود  که شیعه  هیچ ارزشی نداشت با جلسات مخفی ای که برگزار می کردند عقاید شیعه را به ما رسانده اند و ما دین خود مدیون آنها هم هستیم و اگر آنها نبودند به احتمال خیلی زیاد عقاید شیعه تحریف میشد و شیعه ای نمی ماند الآن هم همین علما هستند (نسبت به بقیه) که بیشتر تلاششان حفظ این عقاید است که تحریف نشود.

قصد داشتم شما را با وظیفه روحانی ، شیخ،آخوند،طلبه ... آشنا کنم و بگویم شایسته نیست به خاطر رفتار غلط بعضی از آنها یا اطلاعات غلطی که در جامعه است مثلا اشتباه گرفتن تقوا با زهد همه ی آنها را بد بدانیم و از آنها فاصله بگیریم.

کسی که از آنها فاصله میگیرد اگر سوالی دینی یا شبهه ای بشنود چگونه میتواند مطمئن شود جوابی که دیگران به او می دهند درست است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید