یک سخن معروف: دل باید پاک باشد

برخی هر کاری دوست دارند می کنند و وقتی به آنها می گویی این کار حرام است می گویند : دل باید پاک باشد.

مثلا وقتی میشنوند حجاب را رعایت کنید یا داشتن دوست دختر یا برای دختران دوست پسر حرام است یا میشنوند ماهواره نگاه نکنید یا حلقه طلا در دست نکنید با خود این جمله را می گویند،

و فکر می کنند دل خودشان پاک است و فکر می کنند آدم خوبی هستند.

حال مگر دل خود به خود پاک میشود که آنها فکر می کنند دلشان پاک است.

قبلا در تقسیم بندی اعمال دین گفتم که حرام و مکروه دل را تیره می کنند و واجب و مستحب دل را نورانی و پاک می کنند.

 این افراد با کار حرام لحظه به لحظه خود را تیره تر می کنند(مثلا کسی که دوست دختر دارد لحظه به لحظه تیره تر میشود(و دقت کنید که من گفتم دوست دختر)) و لحظه به لحظه بدتر از لحظه ی قبل میشوند و این شیطان است که به آنها القا می کند : دل باید پاک باشد و تو دلت پاک است و آدم خوبی هستی.

پس جواب کسانی که می گویند دل باید پاک باشد:

دل که خودبه خود پاک نمیشود پس با این کارها تیره ترش نکن.

/ 1 نظر / 22 بازدید