نفس چیست؟

امام علی علیه السلام می فرمایند:هر که نفسش را بشناسد خدا را می شناسد.

این نفس چیست؟

این نفس همین جسم ماست.

نه اینکه مطالعه کنید که وظیفه ی کلیه و معده و ... چیست،چون این شناخت مشکلی را رفع نمی کند و دوای دردی نیست، شما چه وظایف آنها را بدانید چه ندانید آنها کار خود را انجام می دهند.

شما باید چیزهایی از این جسم که کنترلش در اختیار شماست را بشناسید،باید چیزهایی را بشناسید که با انجامش و ترکش زمینه نزدیک شدن به خدا برای شما فراهم میشود را بشناسید.

که نزدیک شدن به خدا موجب معرفت به خدا است.

مسیرهایی در جسم را می نویسم:

1-چشم،دهان،شکم،آلت تناسلی

2- عورت پشت

3- گوش و دست و پای چپ

4- گوش و دست و پای راست

خطرناک ترین مسیر مسیر یک  است . باید چشم و دستورهایش را بشناسید، چشم دستور می دهد به نامحرم بنگر اگر به حرفش گوش دهید از خدا دور میشود و اگر ندهید به او نزدیک میشود.

شکم دستور می دهد مدام غذا بخور ، و برای لذت بخور.اگر زیاد بخورید حال نماز خواندن و برخواستن برای نماز را ندارید.

خطرناکترین عضو آلت تناسلی است.به واسطه ی او  و به خاطر عمل به دستوراتش است که خیلی ها نابود شدند. مثلا راسل گرفتارش آلتش بود.

و افراد بسیاری با مخالف با آن به مقامهای بالا رسیدند.مثل ابن سیرین

مسیر خطرناک دیگر مسیر دو است . باید آنرا بپوشانید و لباس بدن نما نپوشید. دیدن این برجستگی است که آلت را تحریک می کند. کسی که آنرا نمی پوشاند یا خودش لباس بدن نما که تحریک کننده است می پوشد تا دیگران به او دل ببندند گرفتار است.مرد یا زن فرقی ندارد او اسیر شهوتش است.و تا از اسارتش خود را رها نکند به خدا نزدیک نمیشود.او دیگران را هم تشویق می کند و موجب دوری کسی که تحت تاثیرش است هم میشود.

سوره ی مبارکه اعراف آیه 27

اى فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند

تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند 
در حقیقت او و قبیله‏اش شما را از جایی که آنها را نمى‏بینید می بینند
(
اما بدانید) ما شیاطین را دوستان کسانى قرار دادیم که ایمان نمى‏آورند 

پس حواستان جمع باشد که شیطان یا شیطان صفتان شما را به سمت عشق عورت و لباسهای بدن نما و... سوق ندهد که موجب نمایان شدن عورت است

امان از وقتی که حیا از بین برود

این مسیرها را در جسم خود بشناسید دستوراتش را بشناسید ، دین و دستورات خدا را هم بشناسید تا با کنترل جسم به خدا نزدیک شوید.

/ 0 نظر / 18 بازدید