نگاهی دیگر به پیشرفت

1- گروهی مانند طالبان ایجاد کنیم بعدش هم از مدعیان حامی حقوق بشر بخواهیم که لطفا تشریف بیاورید و ما را از دست تروریسم نجات دهید.

2-اینکه ما هم منابع کشورمان را مفت در اختیار سرمایه داری قرار دهیم

به امید آنها هم منت بگذارند و اتومبیلهای لوکس و هواپیما و سخت افزارهای پیشرفته در اختیار ما قرار دهند و ما را به یک مفت خور پیشرفته تبدیل کنند و ما هم دلمان خوش باشد دیگر پراید سوار نمیشویم.

3- واز سرمایه داری سلاح های پیشرفته برای ایجاد یک پلیس حرفه ای ، ارتش حرفه ای بخریم. سلاحهایی که از بس پیشرفته هستند که سازنده اش هر وقت بخواهد میتواند آنرا از همان جا از کار بیاندازد.و برای اینکه ارتشمان از سربازان وظیفه ای که انگیزه ای جز اتمام خدمت ندارند نباشند از مستشاران خارجی استفاده کنیم.

4-برای اینکه اساتید هم دلشان خوش باشد که منابع علمی به روز به دستشان می رسد و از علم روز عقب نمی مانند و دانشگاه های حرفه ای برایشان میسازند واجازه میدهند که از این دانشگاهها عالمی برای پیشرفت کشورمان در حد کشور خودشان بیرون بیاید( چون اگر این کار را کنند دیگر نمی توانند به کشورها زور بگویند) اجازه دهیم در کشورمان دانشگاهی زیر نظر سرمایه داری احداث شود .

5-ظاهرا ترکیه پیشرفته تر است پس ما هم مثل ترکیه پیشرفت کنیم و رسم الخط کشورمان را از رسم الخط عربی به لاتین تغییر دهیم تا به کلی دسترسی مردم به کتابهای قبل از خود و قرآن را از بین ببریم و برای پیوستن به اتحادیه اروپا کلوپهای هم جنس بازی ایجاد کنیم

راستی غربی ها چقدر پیشرفته هستند برای اینکه روز برهنگی دارند و کلوپ های هم جنس بازی دارند و شبکه های خصوصی  دارند که شیوه ی صحیح چسبیدن به زنان را با نام علم sexology به مردم آموزش می دهند.

و به جوانان بیاموزیم که هرچه شلوارت تنگ تر باشد عشق بیشتر می شود.

(نمی دانم این همه پیشرفت را از کجا آورده اند)

6-یا اینکه ما هم مثل بعضی کشورها زبان رسمی کشورمان را به انگلیسی تغییر دهیم که دیگر وضع زبانمان افتضاح نباشد

یکی از علل پیشرفت آنها (البته فقط در صنعت)به خاطر این است که برای خودشان  ارزش قائل می شوند و مانند اکثر ایرانی ها این قدر خود را پست جلوه نمیدهند و از کشورهای بسیار پیشرفته ای مثل ترکیه و امارات وقطر تقلید نمی کنند.

در ایران برخی فقط بلدند از مملکت عیب جویی کنند و کلمه ای از پیشرفتهای ایران به زبان نمی آورند یا اگر بیاورند باز هم قصد عیب جویی دارند.همیشه بر زبان کلمه ی حقیقت جویی می آورند و بخشی از حقیقت را گفته و باقی را نمی گویند. 

و نقش معلم واستاد را نباید نادیده گرفت به خاطر رفتار  معلم و استاد است که اکثرا در ایران پیشرفت را فقط پیشرفت مادی میدانند یا با توجه به اینکه زبان قرآن و ائمه عربی است و جامعه ما باید به خاطر درک بهتر این مفاهیم برای زبان عربی هم ارزش و آنرا یاد بگیرد ولی به خاطر اینکه استاد و معلمی نبوده که این چیزها را به شاگرد بیاموزد کمتر کسی به زبان عربی توجه می کند

ایرانی ها حتی خواصشان مثل اساتید  دانشگاه ها نمی دانند در ایران هم دانشمندانی مثل آیت الله سید محمد حسین طباطبایی وجود داشته اند و این هم به خاطر این است که سر کلاس کمتر از دانشمندان ایرانی یاد می شود .

چند آیه از قرآن

الحجر –آیه 88

و به آنچه ما دسته‏هایى از آنان [کافران] را بدان برخوردار ساخته‏ایم چشم مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش براى مؤمنان فرو گستر

النسا 141

به قسمت آخر آیه توجه شود(و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.)

سخنی از یکی از ائمه (شاید از امام علی باشد.)

مومن در دنیای کافر شریک است ولی کافر در آخرت مومن شریک نیست.

 

سخنی از امام حسن علیه السلام

همنشینی با بدان موجب بدگمانی به خوبان است.

 

سخنی از پیامبر اکرم

هر کس سنت و روش نیک یا زشتی را در جامعه جاری سازد تا وقتی که در دنیا

مردمی به آن سنت عمل می کنند ثواب یا کیفر آن اعمال را به حساب این شخص

هم می گذارند.

(نکته:هر کس مردم را از راه راست منحرف کند پیرو راه  شیطان است و شیطان است)

یک کلمه بگویم علت عقب ماندگی ما بی قانونی نیست بلکه بی نظمی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید