ارزش علوم

هر علمی تا وقتی ارزش دارد که معلومش موجود باشد مثلا زیست شناسی تا وقتی ارزش دارد که زیستی موجود باشد

پس در روزی جهان که دگرگون میشود و مهیا برای برای قیامت میشود دیگر علومی که معلوم آن نابود شده ارزشی ندارد.

اما در مورد علم دین بدانید که در قیامت حاضر است و بوسیله آن اعمال ما را می سنجد مثلا با توجه به فلان دستور دین فلان عمل را درست انجام داده ایم یا نه.

متاسفانه در جامعه بعضی افراد به کلی الهیات را کنار گذاشته اند و آنرا به عنوان علم به حساب نمی آورند و فقط به علوم دنیایی توجه دارند.

یکی از کاربردهای الهیات این است که به علوم دنیایی جهت می دهد و دستور میدهد که اینگونه از علوم مادی استفاده کن که در آخرت به آن ارزش داده شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید