ترم تموم شد

ترم تموم شد.و عمر کوتاهم در این ترم هم گذشت . هر وقت ترم(و عمر کوتاهم) شروع میشه با خودم می گم این ترمو حسابی می خونم ولی وقتی به امتحانا میرسم فقط به فکر اینم که بتونم پاس کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید