در مورد برخی بدحجابان

برخی می گویند ما خدا را دوست داریم ولی با اعمالشان هم خود را از خدا دور می کنند و هم دیگران را از راه خدا باز می دارند. مثلا بعضی از بدحجابان ادعای دوستی خدا دارند، اگر آنها واقعا خدا را دوست دارند خدا امر کرده که حجاب را رعایت کنید پس چرا به حرف خدا گوش نمی دهند.

دیدن بد حجاب موجب تقویت شهوت(عشق حیوانی) میشود و بخاطر همین شهوت است که انسان خدا را فراموش می کند بطوری که اگر کسی بخواهد او را به یاد خدا بیاندازد مانند کران چیزی نمیشنود ، پس بد حجاب خواسته یا نا خواسته با تحریک شهوت دیگران، آنها را از خدا دور می کنند ، این چه جور دوست داشتن است ، برخی بد حجابان با این نیت که دیگران را تشویق به بد حجابی کنند بدحجاب میشوند این کاری که می کنند چه فرقی با دشمنی دارد.

برخی تا کلمه ی شهوت را میشنوند به فکر زنا یا لواط می افتند ، منظور فقط رسیدن به آن مرحله نیست ، اولا منظور دیگر  از شهوت این است که بدحجاب فکر بیننده را به سمت زنا یا لواط سوق می دهد ، بطوری که آن فرد بجای اینکه در فکر خود بیاد خدا باشد به فکر این اعمال است و همین فکرهاست که قلب را کدر می کند و آن شخص نمی تواند با این قلب حتی سر نماز هم به یاد خدا باشد وهمین قلب کدر است که مانع دروغ و غیبت و گوش کردن به موسیقی حرام و ... نمیشود ،و همین قلب کدر است که او را تشویق به دیدن برنامه های مبتذل ماهواره و زن و مرد برهنه می کند، دوما زناکار از همان اول که زناکار خلق نشده بود، کم کم بخاطر عوامل تقویت کننده شهوت و کدر شدن قلبش به این مرحله رسیده است.

 برخی بد حجابان می گویند این مشکل خودشان است آنها باید یاد بگیرند خود را کنترل کنند! این بد حجابان خودشان نتوانستند خود را کنترل و با حجاب شوند و با لباس بدن نما ظاهر نشوند ولی از دیگران انتظار دارند که خود را کنترل کنند.

در نهایت خواهش می کنم تا میتوانید این مطالب را به دوستان خود بگویید چون به خاطر بی عرضگی برخی دوستان و والدین و معلم ها و اساتید  اکثر این افراد ادعا دارند که ما نمی دانستیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید