اشتباه گرفتن تقوا با زهد

تقوا به معنای پرهیزکاری است و ظاهرا در جامعه آنرا با زهد اشتباه میگیرند.

1-تقوا: خلاصه بگویم تقوای واجب همان انجام واجب و ترک حرام است و ربطی به کاخ نشینی ندارد و همه ی سفارشات در مورد بی توجهی به اموال حلالی که بدست می آوری از مستحبات دین است پس کسانی که می گویند فلان کس دم از تقوا میزند و در خانه ی آنچنانی زندگی می کند (نادانانی هستند که معنای تقوا را نمی دانند)

2-زهد را دو گونه معنا می کنند:

اول-هیچ چیز در دنیا نداشته باشی (که برای سبک مغزان قابل قبول است)

دوم-دل نبستن به مال و  اموال دنیا

(داستان مرحوم نراقی و کشکول درویش را بخوانید)

/ 0 نظر / 7 بازدید